,
  | | | | |

6, R.CAC, ,

 

- ..: 4.02.03, : -
: . & .
: .

,
, -1,
-1, 1

GERBERT IZ TADDI


: . &

., , ,
VDH, , .

IPO-2, SCHH-3, HD-B

BEN V.D. SCHERAU

. , , VDH,
SCHH-3, FH-2, IPO-3
BH AD HD-B

MATCHO V. BURGTHANN

SCHH-1 FH AD BH HD-A

FEA V.BURGTHANN

KELLI-VELTA-FLOYD

. , .
., ., .,
. ., IPO-1 HD-A

WARO V. BURGTANN

..

CHERRY STROMBAR

,
  IPO-1, -1,


: . & 
      .

., , ,
, , , ,
-1, -1, -1, 1
IPO-1, HD-

. , .
., ., .,
.
, IPO-1 HD-A

WARO V. BURGTANN

,

IPO-1 HD-A

,
-2

, IPO-1 -2 -3

BEN V. LERCHENFELD


http://legenda.dogweb.ru ! Copyright DogWeb 2007